DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Boxer Morava Adventures

VÍTEJTE NA STRÁNCE BOXERMORAVA.CZ V SEKCI ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VR

 

VALNÁ HROMADA 2023

 
Valná hromada Boxer Morava, z.s. 2.12.2023.
Schůze se koná v restauraci Stella v Prostějově, je řádně svolána a je usnášení schopná.
Je přítomno 12 členů.
Zahájení předsedy a přivítání na VH v 18.00 hodin (Huda)
Určený zapisovatel – Denisa Hudcová
 
Program k jednání : zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2023, odhlasování výše
příspěvků na rok 2024 pro členy klubu, volba předsedy klubu, návrh akcí na rok 2024,
připomínky, diskuze.
Zpráva o činnosti spolku v roce 2023 (George) – jarní přezouvání Šumava ( Pérák), podzimní
přezouvání Ptenský Dvorek + návštěva střelnice Drahany ( George )
Zpráva o hospodaření klubu (Denisa) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem.
 
Volba předsedy klubu – předsedou byl zvolen Jiří Smítal
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
Stanovení členských příspěvků na rok 2024 – zůstává 300,- kč, splatné do 31.3.2024
hlasování - všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)
 
Plán akcí na rok 2024
- bowling Prostějov – únor/ březen 2024
- jarní přezouvání – 17. - 19.5.2024 Severomoravská chata, zajišťuje George
hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)
- Krušné hory - 13. - 17.6.2024, zajišťuje Pérák
hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)
- podzimní přezouvání Karlov – 20. - 22.9.2024, zajišťuje Radek Opluštil
hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0 )
Připomínky, diskuze
Ukončení valné hromady.
V Prostějove dne 2.12.2023, zapsala Denisa Hudcová

VALNÁ HROMADA 2022 ZÁPIS

 

Valná hromada Boxer Morava, z.s. 26.11.2022

 

Schůze se koná v Hradební restauraci Prostějov, je řádně svolána a je usnášení schopná.

 

Je přítomno 9 členů.

 

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin (Huda)

 

Určený zapisovatel – Denisa Hudcová

 

 

Program k jednání : zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022, odhlasování výše příspěvků na rok 2023 pro členy klubu, návrh akcí na rok 2023, připomínky, diskuze.

 

Zpráva o činnosti spolku v roce 2022 (George)

 • přezouvání na letní gumy 28.5.2022 – Cyril, Huda..vyjížďka s obědem.
 • klubový sraz v Krkonoších ( Žižkova bouda ) 3.-5.6.2022 – Mirek Všetečka
 • přezouvání na zimní gumy 15.10.2022– Cyril...vyjížďka a večeře v Kolibě U Tří králů s následným bowlingem

 

Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem.

 

Stanovení členských příspěvků na rok 2023 – zůstává 300,- kč, splatné do 31.3.2022

hlasování - všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

Plán akcí na rok 2023

 

- exkurze v Palírně U zeleného stromu – únor/ březen  zařizují Smítalovi, platí se z klubových peněz

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

- jarní přezouvání v Jižních Čechách - duben/ květen, (pá – ne)  zařizuje Pérák

podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2023

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

- podzimní přezouvání - ( 1 noc? ) – zařizuje George

upřesníme v průběhu roku 2023

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

- bowling – podzim 2023 platí se z klubových peněz

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

další akce s otazníkem:

 

- klubový sraz  - červen – upřesníme v průběhu roku 2023

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

- Zdena Janíček – sraz Strážnice – upřesní se během roku 2023, náhradní akce v případě výpadku jiné

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

 

střelnice – někdy během roku ( Brno nebo Prostějov )

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

připomínky, diskuze

 

- členům se zaplaceným členským příspěvkem za rok 2023, bude klub přispívat jednorázově 500,- Kč na úhradu ubytování na některé z akcí. Na které upřesníme později

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

Ukončení valné hromady.

V Prostějove dne 26.11.2022, zapsala Denisa Hudcová

 

 

VALNÁ HROMADA 2021 ZÁPIS

 

Valná hromada Boxer Morava, z.s. 20.11.2021

 

Schůze se koná v Prostějově v Motorestu U Kola, je řádně svolána a je usnášení schopná.

 

Je přítomno 6 členů.

 

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin (Huda)

 

Určený zapisovatel – Denisa Hudcová

 

 

Program k jednání : zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021, odhlasování výše příspěvků na rok 2022 pro členy klubu, volba předsedy klubu, odsouhlasení změny sídla klubu, návrh akcí na rok 2022, připomínky, diskuze.

 

Zpráva o činnosti spolku v roce 2021 (George) – 17. sraz pražského klubu 11.-13.6.2021 Harrachov, podzimní přezouvání Kramářova chata 10.-12.9.2021

 

Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem.

 

 

Volba předsedy klubu – předsedou byl zvolen Tomáš Hudec

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

 

Změna sídla klubu – odhlasována změna sídla klubu z Dolní 3731/16, Prostějov na Karla Kryla 539, Držovice

hlasování - všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

Stanovení členských příspěvků na rok 2022 – zůstává 300,- kč, splatné do 31.3.2022

hlasování - všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

Plán akcí na rok 2022

 

- jarní přezouvání - duben/ květen – pouze vyjížďka + posezení, zajišťuje Cyril + Huda

podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2022

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

 

- klubový sraz na Severomoravské chatě – červen 2022, zajišťuje Cyril

podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2022

hlasování všichni PRO ( proti 0, zdržel 0)

 

Připomínky, diskuze

 

Ukončení valné hromady.

V Prostějove dne 20.11.2021, zapsala Denisa Hudcová

 

Valná hromada Boxer Morava, z.s. 16.11.2019

 

Schůze se koná v Prostějově v restauraci U Krále Ječmínka, je řádně svolána a je usnášení schopná.

Je přítomno 15 členů.

 

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin. ( Huda )

Určený zapisovatel – Denisa Adamcová

 

Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019, odhlasování výše příspěvku na rok 2020 pro členy klubu a účastnického poplatku pro nečleny klubu, volba předsedy klubu, návrh akcí na rok 2020, připomínky, diskuze

 

Zpráva o činnosti spolku v roce 2019 ( George ) - bowling Koliba U Tří Králů Prostějov,  jarní přezouvání Náměšť nad Oslavou, moto sraz Mariánské Lázně BMW moto fest, akce „prase“  Miloň Jesenice, podzimní přezouvání s Renocar Brno v Adršpachu

 

Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem

 

- Volba předsedy klubu – předsedou byl zvolen Tomáš Hudec

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- Stanovení členských příspěvků na rok 2020  stejné jako v roce 2019 – 300,- kč, splatné do konce března 20120

hlasování - všichni PRO  (proti 0, zdržel 0)

 

- Účastnický poplatek 100,- kč za akci pro nečleny klubu. V roce 2020 se týká podzimního přezouvání

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

 

Plán akcí na rok 2020

 

- bowling, termín 21.2.2020 od 18 hodin, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- jarní přezouvání – termín 25.4.2020, bude bez přespání, na určeném místě se všichni sejdou, pojede se vyjížďka s následným posezením v restauraci. Podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2020. Zajišťuje Cyril, Huda, George

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- klubový sraz v roce 2020 bude společný s BMW Moto klub Czech Republic z.s.  na Vysočině v rekreačním středisku Moravec, termín 5.-7.6.2020, zajišťuje Lada a Josef Skružní + Huda. Klub přispěje 200,- Kč účastnícím se členům našeho klubu

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- akce prase o letních prázdninách v roce 2020 nebude

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- podzimní přezouvání – termín 18.-20.9.2020 v Karlově pod Pradědem, zajistí Zdena a Radek

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- připomínky, diskuze

 

Ukončení valné hromady. V Prostějově dne 24.11.2018, zapsala Denisa Adamcová

 

 Valná hromada Boxer Morava, z.s. 24.11.2018

 

Schůze se koná v Prostějově v Motorestu U Kola, je řádně svolána a je usnášení schopná.

Je přítomno 17 členů.

 

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin. ( Huda )

 

Určený zapisovatel – Denisa Adamcová

 

Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018, odhlasování výše příspěvku na rok 2019 pro členy klubu a účastnického poplatku pro nečleny klubu, návrh akcí na rok 2019, připomínky, diskuze

 

Zpráva o činnosti spolku v roce 2018 ( George ) - bowling Koliba U Tří Králů Prostějov, střelnice Brno, jarní přezouvání Valtice, klubový sraz Kašparova chata na Adamu Mladkov, akce „prase“  Miloň Jesenice, zimní přezouvání U Šikulů Bolešín

 

Zpráva o hospodaření klubu (Huda)

 

- Stanovení členských příspěvků na rok 2019  stejné jako v roce 2018 – 300,- kč, splatné do konce března 2019

hlasování - 17 PRO  (proti 0, zdržel 0)

 

- Účastnický poplatek 100,- kč za akci pro nečleny klubu

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

Plán akcí na rok 2019

 

- bowling, termín 22.2.2019 od 18 hodin, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- střelnice Brno, termín 16.3.2019, zajišťuje Pérák

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- jarní přezouvání Humpolec, termín 26.- 28.4.2019, zajišťuje Pérák

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- klubový sraz v roce 2019 nebude, místo toho se pojede na pražský sraz, termín 7.-9.6.2019, zajistí Cyril

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- akce prase o letních prázdninách – zjistíme u Miloně možnost konání a termín

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- podzimní přezouvání bude bez přespání, na určeném místě se všichni sejdou, pojede se vyjížďka s následným posezením v restauraci. Podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2019.

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

- připomínky, diskuze

Ukončení valné hromady. V Prostějově dne 24.11.2018, zapsala Denisa Adamcová


Valná hromada BOXER MORAVA z.s. 25.11.2017

Schůze se koná v Prostějově v Peter´s Pubu, je řádně svolána a je usnášení schopná, přítomno je 18 členů.

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 18.00 hodin (Huda)

Určený zapisovatel – Denisa Adamcová

Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017, volba předsedy klubu, odhlasování výše příspěvku na rok 2018 pro členy klubu a účastnického poplatku pro nečleny klubu, návrh akcí na rok 2018, připomínky, diskuze

Zpráva o činnosti spolku v roce 2017 (George) – jarní přezouvání Česká Kanada, sraz Bystré, dětský kemp Ledeč nad Sázavou, podzimní přezouvání Malá Morávka, exkurze palírna, bowling

Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s mírnou ztrátou

Volba předsedy klubu – zvolen Tomáš Hudec

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- Stanovení členských příspěvků na rok 2018 – 300,- Kč, platí všichni bez rozdílu, splatné do konce března 2018

hlasování - 17 PRO  (proti 1, zdržel 0)

- Účastnický poplatek 100,- kč za akci pro nečleny klubu

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

Plán akcí na rok 2018

-        bowling, leden 2018, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        střelnice Brno, březen 2018, zajišťuje Pérák

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        jarní přezouvání, termín 11.-13.5.2018, zajišťuje Miloš Kalvoda

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        sraz, termín 8.-10.6.2018, zajišťuje Roman Cink

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        dětský kemp v Ledči nad Sázavou letos probíhat nebude

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        akce “prase“, termín 20.-22.7.2018, zajišťuje Miloň

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

-        zimní přezouvání, termín 5.-7.10.2018, Penzion U Šikulů, Bolešín, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

Ukončení VH

V Prostějově 25.11.2017

Zapsala D. Adamcová

 

 

Valná hromada BOXER MORAVA z.s. 26.11.2016
 
Schůze se koná v Prostějově v restauraci U Císařské cesty, byla řádně svolána a je usnášení
 
schopná, přítomno je 21 členů
 
Zahájení předsedy a přivítání na VH v 18:00 hod (Huda)
 
Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2016, návrh akcí na rok 2017,
 
odhlasování výše příspěvku a splatnosti, připomínky, diskuze
 
Určený zapisovatel – D. Adamcová
 
Zpráva o činnosti spolku v roce 2016 (George) – jarní přezouvání Masarykova chata, sraz
 
Křivoklátsko, dětský kemp Ledeč nad Sázavou, podzimní přezouvání Jeseníky.
 
Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s mírnou ztrátou. V průběhu roku 2016
 
došlo též ke změně sídla spolku.
 
 členské příspěvky na rok 2017 – zůstává 1000 Kč, splatné do konce března 2017
 
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 bowling termín 27.1.2017, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah
 
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 exkurze Starorežná termín únor, zařizuje Iveta, klub platí vstupné
 
hlasování všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 jarní přezouvání termín 28. - 30.4.2017 zařizuje Pérák, jižní čechy, klub přispívá platícím
 
členům 200Kč
 
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 sraz termín 9. - 11.6.2017 zařizuje T. Kunštátský, vysočina, klub přispívá platícím čelnům
 
400Kč
 
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 dětský kemp Ledeč nad Sázavou termín 23. - 25.6.2017 (náhradní termín 1. - 3.9.2017) klub
 
platí pronájem areálu, strava je financována jako loni, platí jen dospělí 500Kč člen, 550
 
nečlen za celý pobyt
 
hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 podzimní přezouvání termín 29.9. - 1.10.2017 zařizuje Zdena a Gabča, Vítkov, klub přispívá
 
platícím členům 200kč
 
hlasování všichni PRO (proti 0, zdržel 0)
 
 voda na raftech předběžný termín 24. - 26.8.2017 zařizuje Pérák, Vltava, Dyje
 
ukončení VH
 
V Prostějově dne 26.11.2016
 
zapsala D.Adamcová

Valná hromada Boxer Morava 21.11.2015 zkrácený zápis

 

 

Schůze se koná v Prostějově v  restauraci U Císařské cesty, byla řádně svolána a je usnášeníschopná, přítomno je 22 členů z celkem 33

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17,30 hod. (Huda )

Program k jednání : představení nových členů a hlasování o přijetí, zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2015, volba nové výkonné rady a předsedy spolku, letní a zimní přezouvání, sraz klubu, velká hanácká mořeplavba, dětský kemp Ledeč n. Sázavou, návrhy a připomínky...

Představení a schválení nových členů : G.Jelínková, D.Adamcová schváleny všemi přítomnými členy.

Určený zapisovatel – D.Adamcová

Zpráva o činnosti klubu v roce 2015 (George) - exkurze Starorežná, jarní přezouvání Mohelnice, sraz Beskydy, endurovíkend Mrsklesy, hanácká mořeplavba, dětský kemp Ledeč nad Sázavou, podzimní přezouvání Bavory

Zpráva o hospodaření klubu v roce 2015 (Huda) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem

·Volba nové výkonné rady –  T.Kunštátský, J.Smítal, P.Slezák, V.Jadrníček, T.Hudec     předsedou                          spolku zvolen T.Hudec

       Hlasování všichni PRO

·Členské příspěvky na rok 2016 - zůstává 1000 Kč, splatné do konce března 2016

       Hlasování všichni PRO

·Nový pokladník – D.Adamcová

       Hlasování všichni PRO

·Změna adresy sídla spolku ze stávající na adresu předsedy

      Hlasování všichni PRO

·Jarní přezouvání termín 22. - 24.4.2016 zařizuje Dáša a Ivan, spoluúčast klubu pro členy se zaplaceným příspěvkem na rok 2016 je 200 Kč

       Hlasování všichni PRO

·12. klubový sraz Křivoklátsko termín 3.- 5.6.2016 zařizuje T.Kunštátský, spoluúčast klubu pro členy se                  zaplaceným příspěvkem na rok 2016 je 400 Kč

       Hlasování všichni PRO

·Dětský kemp Ledeč nad Sázavou termín bude upřesněn po potvrzení rezervace termínu /předběžně 24.- 26.6. nebo 2.- 4.9.2016/ klub hradí pronájem areálu cca 8000 Kč, strava je financována jako loni platí jen dospělí 500 Kč člen, 550 Kč nečlen za celý pobyt

       Hlasování všichni PRO

·Podzimní přezouvání termín 1.- 2.10.2016 místo bude včas upřesněno, spoluúčast klubu pro členy se zaplaceným příspěvkem na rok 2016 je 200 Kč

      Hlasování všichni PRO

·3. Hanácká mořeplavba zatím není upřesněno, zda se bude konat

 

V Prostějově 21.11.2015

zapsala D.Adamcová

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada BMW Boxer Morava 22.11.2014

Valné Hromady se zúčastnilo 15 členů a 5 nečlenů.

Zahájení VH v 17,30 hod. (Huda )

Zpráva o činnosti klubu za rok 2014 (George )

Letní a zimní přezouvání, kuželky, sraz klubu a festival Motoemotion, Enduro

víkend, velká hanácká mořeplavba, dětský kemp Ledeč n. Sázavou,

Zpráva o hospodaření klubu ( Martina ), hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem s mírným navýšením financí, viz. samostatná příloha.

Přivítání nových členů (George). Přihlásili se dva nový členové Milan Potůček, který byl všemi členy schválen a Petr Vepřek, který se nedostavil.

Návrh akcí klubu na rok 2014:

1.      Přezouvání na letní gumy. Mohelnice, termín bude oznámen v dostatečném předstihu. Enduro a silniční vyjížďka. Akce je dvoudenní So – Ne. Ubytování v Kempu. Spoluúčast klubu pro členy se zaplaceným příspěvkem na rok 2015 je 200 Kč. ( Tom Kunštátský, Čára )

2.      Kuželkářský turnaj družstev. Klub platí pronájem drah. Tato akce je přístupná i pro nečleny. Termín únor, březen (Martina )

3.      Exkurze do likérky Starorežná, včetně ochutnávky. Klub platí vstupné. Bude spojeno s páteční klubovou hospodou. (Martina )

4.      11. Klubový sraz. Beskydy. Termín 5.-7. červen 2015. Místo bude upřesněno. Akce bude třídenní pá – ne. Spoluúčast klubu pro členy se zaplaceným příspěvkem na rok 2015 je 400 Kč. (Zdeněk Janíček ).

5.      Sportovní den Mrsklesy. Termín červenec (Čára ). Bez finanční účasti klubu.

6.      Velká hanácká mořeplavba, Litovel, termín srpen bude upřesněn. Akce bude v so nebo ne, dle počasí. Bez finanční účasti klubu. (Čára ).

7.      Dětský kemp Ledeč nad Sázavou. Poslední víkend v srpnu 28.- 30.8.2015. Klub platí pronájem areálu. Strava je financována jako vloni 500 kč za dospělou osobu na celý pobyt. Novinkou je poplatek 50 Kč na osobu za celý pobyt pro nečleny (jen dospělý).

8.      Přezouvání na zimní gumy. Pálava. Místo a termín bude upřesněn. Akce je třídenní pá – ne.  Spoluúčast klubu pro členy se zaplaceným příspěvkem na rok 2015 je 200 Kč.

Další plánované akce bez finanční účasti klubu:

1.      Františkovy lázně. Termín (asi 9.5.2015) a cenu zjistí  Pavlis. Budou se vybírat zálohy.

2.      Orientační závod dle itineráře. Zámeček Pádolí. Termín bude upřesněn. (Štefi ).

Výše členského příspěvku na rok 2015 je opět 1000 Kč a je dle platných stanov splatný do 31.1.2015. Schváleno všemi členy.

Bude změněna poštovní adresa klubu z Určické 18, Prostějov na Cyrilův statek do Mostkovic. Schváleno všemi členy.

 

Zápis zhotovila Denisa Adamcová, dne 22.11.2014

        

 

 

 

Zasedání valné hromady -  účast 27 členů            16.11.2013

Restaurace Haná

 

 • zahájení + uvítání – Pavel Grim „Cyril“
 • přivítání nových členů ( Jitka Cinková, Iveta Senovičová, František Janča, Jakub Procházka, Mirek Puna, Martin Štefan )
 • výsledky hospodaření klubu – Martina ( stav pokladny – viz. příloha )
 • daňové přiznání 2013 – nutnost najít účetní
 • rekapitulace činnosti klubu – Jiří Smítal „George“ ( viz. Příloha )
 • sestavení volební komise – Tomáš Hudec „Huda“ ( Zuzka, Dáša, Eva )
 • založení odnože Boxer Morava v Karlových Varech – prezentace klubu po ČR, zmedializování klubu – vize Vladimír Bohma „Hele Vláďa“
 • poznámka proč klub nedělit – Tomáš Kunštátský
 • názor Ivana Leláka – výšivky Boxer Morava – domovenky
 • výšivky ( domovenky ) zařídí Roman Cink „Goro“
 • klubové stránky – Roman Cink ( 100 Kč / měsíc – pronájem webovek, provázání oficiálních stránek s facebookem, vkládání přípěvků, galerie, stránky  mohou být v provozu za 2-3 měsíce )
 • představení kandidátů voleb do výkonné rady ( Jiří Smítal „George“, Tomáš Hudec „ Huda“, Tomáš Kunštátský, Vladimír Bohm „Hele Vláďa“, Vladimír Jadrníček „Pérák“, Radek Zatloukal „Čára“, Roman Cink „Goro“ )
 • volba výkonné rady – tajné hlasování
 • poděkování kandidátům
 • představení nové výkonné rady na další volební období

           předseda – Tomáš Hudec „Huda“

            místopředseda – Jiří Smítal „George“

            člen výkonné rady – Tomáš Kunštátský

            člen výkonné rady – Vladimír Bohm „Hele Vláďa“

            člen výkonné rady – Radek Zatloukal „Čára“

 

 • hlasování : jmenování Pavla Grima „Cyrila“  čestným předsedou – všichni PRO
 • projednání plánů na rok 2014
 • členské příspěvky do klubu 1000,- Kč ( splatnost do konce března 2014 )
 • hlasování : VR nemusí platit členský příspěvek - všichni PRO
 • přezouvání na letní gumy – 3 denní, bez finančního příspěvku z klubové kasy ( účastníci si budou hradit vše sami ) hlasování : všichni PRO
 • přezouvání na zimní gumy – 1 denní, hlasování – všichni PRO
 • klubová hospoda – poslední pátek v měsíci, bude se řešit vždy aktuálně
 • klubový sraz –  Doxy (Máchovo jezero) - kemp Bílý Kámen (termín – 29.5.- 1.6.2014 )
 • náhradní možnost - Hele Vláďa, Karlovy Vary
 • Hele Vláďa- mezinárodní Denis Hopper sraz v Karlových Varech – 27.-29.6.2014
 • přezouvání na letní gumy 2014 – 25.-27.4. 2014 - zařídí Tomáš Kunštátský ( Vysočina )
 • přezouvání na zimní gumy 2014 – 1 denní – zařídí Tomáš Hudec „Huda“
 • letní tábor Boxer Morava – Petr Fajtl - Sázava - zjistí Cyril
 • letní tábor 5.-7.9.2014, hrazen z klubových peněz cca 8.000,- Kč – hlasování: všichni PRO
 • práce s vyrovnaným rozpočtem – všichni PRO
 • enduro akce ( bejby špunty, enduro škola.. ) - na starosti Čára
 • ukončení valné hromady 2013

 

Zápis z Valné hromady 2012

 

Valná hromada klubu proběhla 8. 12. 2012 v Prostějově, v restauraci U Krále Ječmínka.

1. Určení zapisovatele pro zápis z valné hromady Boxer Morava (George)

2. Zahájení a přivítání /Cyrda/ Schválení programu / Cyrda/ - schváleno jednomyslně.

3. Činnost klubu v.r.2012 /George/ - přezouvání letní, baby špunty, kuželkářský turnaj družstev, Beseda Igor Brezovar, 8. Sraz klubu na Severomoravské chatě, Dětský kemp Ledeč nad Sázavou, Přezouvání na zimní gumy Zámeček Pádolí Orlické hory.

4. Na plánování společných akcí se může podílet kdokoliv z klubu.

5. Zpráva o hospodaření /Krista/

6. Aktuální počet členů /George/ - 36

7. Přivítání nových členů : Iva Vaníčková, Václav Mazel a Hana Mazlová, Martina Smítalová, Roman Cink

8. změna pokladníka: Martina Smítalová

9. klubové oblečení : Huty

10.Propojení webu se sociální sítí Facebook: Huty, Cecil

11.Testace historických vozidel - zpráva o počtu provedených testacích Tomáš Kunštátský. Nové, nižší - symbolické ceny testací pro členy klubu.

12. Návrh akcí na r.2013:

- Přezouvání na letní gumy /Miloň/ Sedlčany, penzion.

- 9.Sraz BMW Boxer Morava – opět Severomoravská chata, zajistí Tomáš Kunštátský, bez kapely, pro členy klubu opět vstup zdarma.

- Klubové páteční hospody nově v Kolibě U Tří králů, Finská ulice 8, Prostějov. (cyril)

 

Další akce budou zveřejněny na webu a po propojení i na facebookových stčránkách klubu.

Pořadatel každé akce zajistí, aby byla z daného podniku sepsána reportáž pro webmastera.

 

Zápis zapsal George.

 

Jednání VR klubu Prosinec 2011

1. Po hlasování členů VR byl předsedou sdružení klubu BMW Boxer Morava zvolen Cyril ( Pavel Grim), a místopředsedou Huda ( Tomáš Hudec).

2. Plán akcí na rok 2012 :

1. Přezouvání na letní/ zimní gumy (Huda)

2. Přezouvání na letní/ zimní špunty (Čára, Pavouk)

2a. Babyšpunty – „Pseudoenduroškola“ pro začínající GS-enduristy po okolí Prostějova a Konice (Šchollochov-Pavouk-Cyril) – jaro/sucho

3. Turnaj v kuželkách družstev : 24. 2. 2012 (George a Martina)

4. Exkurze do továrny BMW v Berlíně : květen ? (George, Cyril)

5. Alpy 2012 (Pavlis)

5a. Řecko-Albanie-Černá Hora na GS – září (Laďóš)

6. Klubový sraz Termín: 22 – 24. 6. 2012 Místo konání : Severomoravská chata Vyjížďka: Huda, George, ubytování: Tom Kunštátský

7. Enduro den Mohelnice (Tomáš Kunštátský, Grip)

8. Dobrovolná účast na Srazu BMW Praha : červen

9. Dětský kemp Zlatá zátoka (Petr Fajtl )

3. Termín a místo srazu jsou již pevně zajištěny, během března kontrolní návštěva a dořešení detailů, např. možnost stanování, sobotní večeře, kapela, atd.

4. Diskuze a připomínky ke všem bodům.

5. Závěr

Schůze se zúčastnili všichni členové Výkonné rady.

Zápis zapsal George ( Jiří Smítal)

Valná hromada 2010

 

Zápis jednání Valné hromady 2010. Zápis Valné Hromady z 18.12.2010 Boxer Morava Zhodnocení činnosti za rok 2010

 1. Hospodášský výsledek za rok 2009 – klub pracoval s vyrovnaným rozpočtem.
 2. Testační klubová komise Boxer Morava historic provedla celkem 4 klubové testace.
 3. Bylo shodně konstatováno, že je třeba více motivovat členskou základnu pro účast na klubovém životě.
 4. Ales Hejl na základě připomínek zoptimalizuje naše webové stránky a stránky s fórem (podrobný popis přiložen).
 5. Klubové propagační oblečení – trička, kšiltovky atd. – upřesnit podmínky výroby a následné distribuce. (aktuálně Pivoš).

Plánované akce pro rok 2011 včetně případných patronů.

 1. Přezouvání na letní gumy (Huda)
 2. Přezouvání na letní špunty-offroad (Pavouk, Cyril, Čára)
 3. Enduro-Romania-akce pro GS
 4. Klubový VIII. Sraz Boxer Morava (Huda, George a Čára)

Součástí srazu bude instruktáž první pomoci od záchranné služby (Huty). Termín konání – červen. Nepůjde o megaakci.

 1. Enduroden offroad Mohelnice – 5. ročník (T. Kunštátský)
 2. Itinerářové orientační poježdění v Orlických horách. Akce pro všechny stroje. (Ivan lelák).
 3. Navštěva motocyklového a automobilového muzea v Rakousku.
 4. Setkání v moravském vinném sklípku
 5. Rakouské Alpy – Grossglockner, Nockalmstrasse, Stilfserjoch.
 6. Vodácký víkend v kánoích. Pravděpodobně Vltava. Termín 5–7. srpen (Dáša)
 7. VI. Dětský kemp ve Zlaté zátoce na závěr prázdnin (Petr Fajtl).
 8. Přezouvání na zimní gumy (Huda)
 9. Přezouvání na zimní špunty – Offroad (Pavouk, Čára, Cyril).
 10. Klubové pátky u Ječmínka v Prostějově budeme organizovat beze změn. Každý poslední pátek v měsíci.
 11. Jako novou klubovou aktivitu navrhl Čára pravidelné nedělní vyjížďky členů, kteří mají čas a chuť osedlat svůj stroj. Termín konání – po dohodě, třeba každou druhou neděli v měsíci. Zkušební provoz bude včas ohlášen. Pro všechny stroje.

Schválené úpravy na redakčním systému našich webových stránek

 1. Poslední vložený příspěvek, článek nebo obrázek by se měl napříště po určitou dobu zobrazovat na titulní stránce tak, aby každý návštěvník věděl, že došlo k jejich aktualizaci.
 2. Přibude další button s názvem „fotogalerie“, kde budou prezentovány fotografie, ke kterým by bylo zbytečné vkládat delší doprovodný text nebo celý článek.
 3. V sekci inzerce dáme ve zkušebním provozu možnost prodávat nebo kupovat naprosto všem, bez omezení členstvím, nebo počtem příspěvků. Platnost inzerátu bude 30 dní.
 4. Admin prověří možnost zprovoznit náš vlastní E-shop.
 5. Zajímavé články nebo odkazy bude zpracovávat, připravovat i vkládat admin, ostatní mu je posílají na e-mail.ales.hejl (at) sez­nam.cz
 6. Chybí počítadlo návštěv a tlačítko „domů“ – „hlavní stránka“, které zatím nahrazuje klubový znak. Ne všichni to však vědí.
 7. Je třeba prověřit kódování článků, chybí čárky a háčky, články se téměř nedají čist. (například sekce cestování).

Schválené úpravy na redakčním systému klubového fóra

 1. V horní části fóra by měly být klubové fotky, ne nápis phpBB.
 2. Do sekce „forum pro členy boxer morava“ nesmí mít přístup nikdo z neregistrovaných členů Boxer Morava.
 3. Fórum bude rozšířeno o veřejnou inzertní sekci.
 4. V redakčním systému dojde ke změně v zobrazování fotografií. Některé totiž po čase mizí a místo nich zůstavají pouze ikony.

Zápis provedl Cyril

Valná hromada 2009

Letošní valná hromada klubu Boxer Morava byla volební. Začátek akce byl stanoven na 18. hodinu dne 28.11.2009. Jednání valné hromady začalo asi s 10 minutovým zpožděním. Zápis z valné hromady motoklubu BMW Boxer Morava a jeho usnesení :

Valná hromada BOXER MORAVA 2009

1. Schválení programu valné hromady SCHVÁLENO

2. Provedená zpráva o činnosti klubu

3. Zpráva o hospodaření klubu

Bez připomínek schváleno

4. Ukončení činnosti stávající výkonné rady

5. Volby nové 5ti členné výkonné rady (celkem 9 kandidátů)

Volební komise: Eva Grimová Tereza Fajtlová Zuzana Lužná Kateřina Mičková

Výsledky voleb: Pavel Grim 32 hlasů (Cyril) Petr Fajtl 28 hlasů Michal Solař 25 hlasů (Schollochov) Ivan Lelák 25 hlasů Radek Muzikant 16 hlasů Michal Konečný 16 hlasů (Koňadra)

Pozn.Michal Konečný se zřekl kandidatury.

Nová výkonná rada: Pavel Grim Petr Fajtl Ivan Lelák Michal Solař Radek Muzikant

Předsedou klubu byl VR zvolen Pavel Grim.

Místopředsedou klubu byl zvolen Petr Fajtl.

6.Plánovaná činnost – akce klubu v r. 2010

• Program akcí na rok 2010 schválen. (může být průběžně aktualizován)

 1. Přezouvání na letní gumy- Huda
 2. Slovenské Tatry pro max. 23 osob – Cyril
 3. Sraz Boxer Morava – místo konání Liberecko – Vláďa Casár
 4. Enduro den Mohelnice – Tomáš Kunštátský
 5. Road Academy, nácviky krizových situací na motocyklu za účasti instruktora – Čenda
 6. Gumball Rallye – Petr Fajtl
 7. 10. BMW Meeting Garmisch-Partenkirchen 2.- 4.červenec 2010 spojený s předchozím výletem do rakouských Alp a italských Dolomit – Ivan Lelák.
 8. Enduro výlet Romania – patron se hledá
 9. Pasy a asfaltky Rumunska/pro všechny typy BMW – patron se hledá
 10. Dětský kemp – Petr Fajtl
 11. Vyjížďka Valašskem dle itineráře – Schollochov
 12. Přezouvání na zimní gumy – Huda

7.Návrh změny rozpočtu na rok 2010

• Výkonná rada může hospodařit s prostředky klubu,ale nikdy nesmí překročit minimální zůstatek na účtu klubu 30.000Kč

Návrh schválen.

8.Různé

• Typ srazu

Hlasování o typu srazu Sraz více než 200 lidí –ZAMÍTNUTO. Sraz méně než 200 lidí- SCHVÁLENO.

• Příspěvky na sraz pro členy klubu

9.Představení se nových členů

10. Další diskuze

11. Konec

 

Valná hromada 29.11.2008

 

Zápis z Valné Hromady slíbil dodat Petr Fajtl, děkuji všem, kteří se zúčastnili. Ty, kterým to nevyšlo doufám uvidíme při dalších akcích. Předseda.

.

Valná hromada 2007

Jako každý rok, sešli jsme se k zhodnocení uplynulé sezony. Zde je několik fotek ze zasedání.

 

Zpět

Zpět na hlavní stránku

aktualizováno: 01.03.2024 12:31:48