Boxer Morava Adventures

            BOXER MORAVA - MOTOKLUB BMW

Vítáme Vás na stránkách motoklubu , který je sdružením majitelů a přátel motocyklů BMW. Nejen pro naše členy pořádáme akce, které, jak doufáme, zpestřují dění na motorkářské scéně a poskytují prostor k poznávání nových lidí, zajímavých míst a v neposlední řadě zprostředkovávají i velmi silné kulturní zážitky. O tom se můžete přesvědčit v klubové hospodě, nebo na našich každoročních srazech. Do dění v klubu se aktivně zapojuje většina našich členů a tak si troufám tvrdit, že se nám smysl existence našeho sdružení daří naplňovat.

      AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

 

VALNÁ HROMADA

Vážení členové klubu BMW Boxer Morava,

jménem předsedy si Vás dovoluji pozvat na Valnou hromadu, která se bude konat v sobotu dne 20. 11. 2021, v 17:00 hod. v Motorestu U Kola v Prostějově /odkaz: https://www.motorest-ukola.cz/index.php.

Měl by to být salonek se samostatným vchodem z ulice. Pokud bude někdo potřebovat ubytování tak si prosím zařídí individuálně.

Program VH:

 

1.     Přivítání členů

2.     Zpráva o hospodaření klubu

3.     Volba předsedy a pokladníka

4.     Plánované akce na rok 2022

5.     Diskuze

6.     Závěr

 

Změna programu vyhrazena.

Jen si dovoluji připomenout, že volební právo mají jen členové se zaplaceným členským příspěvkem.

Co se týká protikovidového opatření, tak mě personál zatím nedokázal odpovědět. Zjistím a budu informovat.

Těšíme se boxeři.

Jiří George Smítal

 

 

Valná hromada 2019  zápis

Valná hromada Boxer Morava, z.s. 16.11.2019

Schůze se koná v Prostějově v restauraci U Krále Ječmínka, je řádně svolána a je usnášení schopná.

Je přítomno 15 členů.

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin. ( Huda )

Určený zapisovatel – Denisa Adamcová

 

Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019, odhlasování výše příspěvku na rok 2020 pro členy klubu a účastnického poplatku pro nečleny klubu, volba předsedy klubu, návrh akcí na rok 2020, připomínky, diskuze

Zpráva o činnosti spolku v roce 2019 ( George ) - bowling Koliba U Tří Králů Prostějov,  jarní přezouvání Náměšť nad Oslavou, moto sraz Mariánské Lázně BMW moto fest, akce „prase“  Miloň Jesenice, podzimní přezouvání s Renocar Brno v Adršpachu

Zpráva o hospodaření klubu (Huda) – hospodařili jsme s vyrovnaným rozpočtem

- Volba předsedy klubu – předsedou byl zvolen Tomáš Hudec

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- Stanovení členských příspěvků na rok 2020  stejné jako v roce 2019 – 300,- kč, splatné do konce března 20120

hlasování - všichni PRO  (proti 0, zdržel 0)

- Účastnický poplatek 100,- kč za akci pro nečleny klubu. V roce 2020 se týká podzimního přezouvání

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

 

 

Plán akcí na rok 2020

- bowling, termín 21.2.2020 od 18 hodin, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- jarní přezouvání – termín 25.4.2020, bude bez přespání, na určeném místě se všichni sejdou, pojede se vyjížďka s následným posezením v restauraci. Podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2020. Zajišťuje Cyril, Huda, George

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- klubový sraz v roce 2020 bude společný s BMW Moto klub Czech Republic z.s.  na Vysočině v rekreačním středisku Moravec, termín 5.-7.6.2020, zajišťuje Lada a Josef Skružní + Huda. Klub přispěje 200,- Kč účastnícím se členům našeho klubu

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- akce prase o letních prázdninách v roce 2020 nebude

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- podzimní přezouvání – termín 18.-20.9.2020 v Karlově pod Pradědem, zajistí Zdena a Radek

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- připomínky, diskuze

 

Ukončení valné hromady. V Prostějově dne 24.11.2018, zapsala Denisa Adamcová


 

 

 

 

Zápis z VH 2018

Valná hromada Boxer Morava, z.s. 24.11.2018

Schůze se koná v Prostějově v Motorestu U Kola, je řádně svolána a je usnášení schopná.

Je přítomno 17 členů.

Zahájení předsedy a přivítání na VH v 17.00 hodin. ( Huda )

Určený zapisovatel – Denisa Adamcová

Program k jednání: zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018, odhlasování výše příspěvku na rok 2019 pro členy klubu a účastnického poplatku pro nečleny klubu, návrh akcí na rok 2019, připomínky, diskuze

Zpráva o činnosti spolku v roce 2018 ( George ) - bowling Koliba U Tří Králů Prostějov, střelnice Brno, jarní přezouvání Valtice, klubový sraz Kašparova chata na Adamu Mladkov, akce „prase“  Miloň Jesenice, zimní přezouvání U Šikulů Bolešín

Zpráva o hospodaření klubu (Huda)

- Stanovení členských příspěvků na rok 2019  stejné jako v roce 2018 – 300,- kč, splatné do konce března 2019

hlasování - 17 PRO  (proti 0, zdržel 0)

- Účastnický poplatek 100,- kč za akci pro nečleny klubu

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

Plán akcí na rok 2019

- bowling, termín 22.2.2019 od 18 hodin, Koliba u Tří Králů v Prostějově, klub platí pronájem drah, zajišťuje Huda a Denisa

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- střelnice Brno, termín 16.3.2019, zajišťuje Pérák

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- jarní přezouvání Humpolec, termín 26.- 28.4.2019, zajišťuje Pérák

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- klubový sraz v roce 2019 nebude, místo toho se pojede na pražský sraz, termín 7.-9.6.2019, zajistí Cyril

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- akce prase o letních prázdninách – zjistíme u Miloně možnost konání a termín

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- podzimní přezouvání bude bez přespání, na určeném místě se všichni sejdou, pojede se vyjížďka s následným posezením v restauraci. Podrobnosti upřesníme v průběhu roku 2019.

hlasování – všichni PRO (proti 0, zdržel 0)

- připomínky, diskuze

Ukončení valné hromady. V Prostějově dne 24.11.2018, zapsala Denisa Adamcová

 
 
 

 

Členský příspěvek na rok 2018 nově stanoven na 300,- Kč, platí všichni bez rozdílu, splatné do konce března 2018.

Bankovní spojení 196714194/0300

 

 

 

VALNÁ HROMADA KLUBU 

Vážení členové a přátelé klubu Boxer Morava

Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu ( volební ),která se uskuteční v sobotu 25. 11. 2017 od 18.00 hod.

v restauraci Peters Pub na Dolní ulici ( rezervace jen pro nás ).

https://www.firmy.cz/detail/13012429-peter-s-pub-prostejov.html?l=1

Ubytování v sousedním penzionu na Dolní a U Nováků je obsazeno!!!

Prosím zajistěte si ubytování individuálně.

Program Valné hromady Klubu BMW Boxer Morava

konaný dne 25. 11. 2017

 

  1.  Zahájení a přivítání  /Huda/
  2.  Zpráva o činnosti klubu za rok 2017 / George/
  3.  Zpráva o hospodaření klubu / Denisa/
  4.  Volba výkonné rady ( kontrolního orgánu)
  5. Stanovení a schválení členských příspěvků
  6.  Plán akcí na rok 2018
  7.  Diskuse
  8.  Závěr

 

 Těšíme se na hojnou účast. Boxeři.

          Jiří George Smítal

místopředseda Boxer Morava

      www.boxermorava.cz

 

Podzimní přezouvání 

  

 

 

 

 

 

 

Fórum Boxer Morava

akce klubu pro rok 2017 byli přidány do Fóra klubu ( odkaz v hlavní liště) nebo zde http://boxermorava.forumczech.com/

Můžete směle zahájit diskuzi k akcím tohoto roku, organizátory akcí prosím průběžně o upřesňující informace.

Admin

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

                                  

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

aktualizováno: 12.11.2021 08:57:01